HÌNH THỨC THANH TOÁN

Hình thức thanh toán

1. Thanh toán tiền mặt:

Giao dịch trực tiếp khi mua hàng tại Công ty Phương Trinh.

2. Thanh toán chuyển khoản:

  Chủ tài khoản: Ngô Hoài Mỹ Phương

  Số tài khoản: 0421000504319

  Ngân hàng: Vietcombank